DawitAtt sitta fängslad i över 5 år utan att ens ha ställts inför rätta borde inte vara möjligt var man än befinner sig i världen. Det är dock möjligt i Eritrea, vilket den svenske medborgaren Dawit Isaak har fått erfara. Han är journalist och är fängslad p.g.a. bristen på yttrandefrihet i landet. På hemsidan om honom kan du skriva på protestlistan.

Inte en dag för tidigt höjer nu 6 kulturchefer på de stora svenska tidningarna rösterna för att stödja Dawit. Runtom på WordPress sprids budskapet om Dawits rätt till frisläppning och nu drar också jag mitt strå till stacken – Gör det du också. Sprid vetskapen om detta till så många som möjligt.

Annonser